Jon-Mirena Landa Gorostiza
UPV/EHUko Zuzenbide Penaleko Katedraduna (akreditatua)
UPV/EHUko Giza Eskubideen eta Botere Publikoen Katedraren Zuzendaria
Azkeneko Berriak eta Jarduerak
Euskadiko gorroto-mapa
Indret-Criminologia y Sistema de Justicia PenalIndret 4/2018
Argitalpen berria
Aipamena hurrengo liburuari: LANDA GOROSTIZA, Jon Mirena, Los delitos de odio, tirant lo blanch, 2018
Francisco de Borja Iriarte-k egindakoa, Euskadiko Justizia Auzitegi Goreneko Magistratua Indret 3/2018
GORROTO DELITUAK Bi Liburu berriak
Gorroto-delituakTirant lo Blanch 2018
"Delitos de odio" liburua, egilearen lana da, oso-osorik eta egungo lege-arauketa eta jurisprudentzia aztertzen du (150 orri) "Delitos de odio y derecho comparado" liburuak Europa eta Ameriketako ereduak ditu aztergai (320 orri)